ვადები და პირობები


მხარეები, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან ამ პირობებით წარმოადგენს თავის მხრივ
BRANDSONLINE SHOP და მომხმარებელი, რომელიც დარეგისტრირებულია აღნისნულ გვერდზე და იღებს საჭირო მომსახურებას. გთხოვთ ყურადღებით წაიკიტხოთ ქვემოთ მოყვანილი მოცემულობა იმ ნორმებისა და მომსახურების შესახებ რასაც გთავაზობთ BRANDSONLINESHOP.COMეს გვერდი შექმნილია BRANDSONLINESHOP.COM ის მიერ საინფორმაციო და პირადი მოხმარების მიზნით. გაეცანით მოცემული ინტერნეტ გვერდის გამოყენებისათვის  საჭირო ინფორმაცია პირობებსა და ვადებზე:მოცემული ინტერნეტ გვრდის გამოყენებისათვის საჭიროა გაეცნოთ და დაეთანხმოთ მასში მოყვანილ ყველა სამართლებრივ გაფრთხილებას და პირობებს. 
BRANDSONLINESHOP. ყველა პირობა დაცულიარეგისტრაციამომსახურებაზე ხელწვდომა და შენაძენის გაკეთება შეუძლია ფიზიკურ პირს, რომელიც მიღწეულია სრულწლოვანობამდე. პირს რომელსაც გააჩნია  საკმარისი შესაძლებლობა წარმატებით დარეგისტრირდეს და ჩვენს პირობებზე დათანხმებით გააფორმოს კონტრაქტი. დაინტერესებულმა პირმა განაცხადის ფორმა უნდა შეავსოს მოთხოვნილი ინფორმაციით რომელიც შეესაბამება რეალობას, ვინც ამ პირობებს არ შეასრულებს ჩვენი გვერდი იტოვებს უფლებას უარყოს ან გააუქმოს ასეთი პირის რეგისტრაცია. დარეგისტრირებული პირის პირადი პასუხისმგებლობაა მომხმარებლის სახელის და პაროლის შერჩევა შენახვა.შეძენა 
BRANDSONLINESHOP ზეწარმატებით დარეგისტრირების შემთხვევაში მომხმარებელს ეძლევა საშუალება შეიძინოს ინტერნეტ გვერდზე
BRANDSONLINESHOP  გვერდის მიერ დადგენილი შემდეგი გადახდის ფორმით:ფასები დადგენილია ევროში და მოიცავენ გადასახადებს, გარდა გამონაკლისი შემთვევებისა, თუ კი რომელიმე ქვეყნის საბაჟო მოითხოვს რაიმე დამატებით გადასახადს.რეგისტრაციისას ხდება ჩვენს პირობებზე დათანხმება, რომელიც მოიცავს თანხმობას ჩვენგან შემოთავაზებულ პროდუქტზე და ფასებზე.ყველა შეკვეთა მოითხოვს თქვენგან თანხმობას ფასებზე და გაყიდვაში არსებულ აღწერილ ყველა პროდუქტზე. 
BRANDSONLINESHOP პასუხისმგებლობას იღებს წარმოდგენილი პროდუქტის გაყიდვაზე და მარაგზე. იმ შემთხვევაში თუ კი პროდუქტი არაა ხელმისაწვდომი  BRANDSONLINESHOP ვალდებულია აცნობოს მომხმარებელს უმოკლეს ვადებში, მოახდინოს შეკვეთის გაუქმება და თანხის დაბრუნება.გადახდაგადახდის ფორმა
: საკრედიტო ან დებეტი ბარათით, ვიზა, ფეიფალი. დაუშვებელია მესამე პირის ინფორმაციის ან გადახდის სისტემის გამოყენება და ეს პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება მომხმარებელს. გადარიცხვების უსაფრთხოება: BRANDSONLINESHOP იყენებს ყველა არსებულ საშუალებას უსაფრთხოების და კონფიდენციალობის დასაცავად, რომელიც ინახება ჩვენს გვერდზე http://www.brandsonlineshop.com შესაბამისად ვეპ გვერდი იყენებს დაცული გადახდის სისტემას SSL(Secure Socket Layer) პროდუქტის ხელმისაწვდომობა:იმ შემთხვევაში თუ კი პროდუქტი არაა ხელმისაწვდომი  BRANDSONLINESHOP ვალდებულია აცნობოს მომხმარებელს უმოკლეს ვადებში, მოახდინოს შეკვეთის გაუქმება და თანხის დაბრუნება.BRANDSONLINESHOP მოთხოვნის მიღებისას ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ახორციელებს  შეკვეთის დადასტურებას. გვერდი იტოვებს უფლებას საჭიროების შემთხვევაში ტელეფონით დაუკავშირდეს კლიენტს. გადახდის დადასტურების შემდგომ მაქსიმალურად მოკლე დროში მოხდება ამანათის გაგზავნა(3-დან 5 დღემდე) ადგილზე მიტანა 15 სამუშაო დღე ევროპის მაშტაბით.

არაა ნებადართული ჩვენს საიტზე შეძენილი პროდუქტის ღირებულების უკან დაბრუნება ან ზომაში და მოდელში გადაცვლა. დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ან კლიენტის დახმარების ველში არსებული ფოსტით. გადაუღეთ ხარისხიანი ფოტო დეფეტის ადგილს და გადმოგვიგზავნეთ. წინააღმდეგ შემთვევაში უფლებას ვიტოვებთ არ დავაბრუნოთ გადახდილი თანხა. ფოტოების მიღების შემდეგ განვიხილავთ არსებულ საკითხს. თანხმობის შემთვევაში კლიენტმა უნდა მიუთითოს საბანკო ანგარიში რათა განხორციელდეს გადარიცხვა. თანხის გადარიცხვა მოხდება მხოლოდ ამანათის უკან დაბრუნების შემდგომ.გაგზავნა 
BRANDSONLINESHOP  ახორციელებს გზავნილებს ყველა იმ ქვეყანაში სადაც სატრანსპორტო კომპანიები DHL და MSN ახორციელებენ გადაზიდვებს


პროდუქტის უკან დაბრუნებაშენაძენის უკან დაბრუნება და თანხის ანაზღაურება შესაძლებელია მხოლოდ დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში. მომხმარებელს დრო ეძლევა არა უმეტეს 3 დღისა მოგვაწოდოს ინფორმაცია პრობლემის შესახებ თუმცა რეკომენდაციას ვუწევთ პროდუქტი შეამოწმონ მიღებისთანავე და დაუყოვნებლივ გვაცნობონ დეფექტის აღმოჩენის შესახებ.უფლებას ვიტოვებთ 
BRANDSONLINESHOP უფლებას იტოვებს უარყოს ნებისმიერი მოთხოვნა რეგისტრაციაზე ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე.შესაბამისად, 
BRANDSONLINESHOP  უფლებას იტოვებს უარყოს ან გააუქმოს ნებისმიერი მოთხოვნა კლიენტის მხრიდან, რომელთანაც წარსულში მოხდა რაიმე კონფლიქტი ან გვერდისთვის წარმოადგენს რაიმე ტიპის რისკს. 
BRANDSONLINESHOP უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს შეცვალოს პროდუქტის ფასები.  BRANDSONLINESHOP უფლებას იტოვებს გააუქმოს იმ პირთა ონლაინ რეგისტრაცია, ვინც პატივს არ სცემს არსებულ პირობებს და ბოროტად იყენებს ჩვენს გვერდს და საფრთხეს უქმნიან დანარჩენ მომხმარებლებს. 
BRANDSONLINESHOP უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს შეცვალოს არსებული პირობები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ეს ცვლილებები გამოქვეყნდება ჩვენს ვეპ გვერდზე, რათა მომხმარებელს ქონდეს საშუალება გაეცნოს ახალ პირობებს. მომხმარებელი უნდა გაეცნოს ყურადღებით გამოქვეყნებულ ინფორმაციას მომხმარებლის მხრიდან რეგისტრაციის შენარჩუნების შემთხვევაში მისი მხრიდან აღიქმნება ვეპის ახალ პირობებზე თანხმობად.კლიენტის მომსახურებაკითხვების არსებობის შემთხვევაში მოგვმართეთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.საიტზე მოცემული ყველა ინფორმაცია, ასევე, როგორც დიზაინი გრაფიკა და გამოყენებული კოდები წარმოადგენს
BRANDSONLINESHOP-ის საკუთრებას და დაცულია საავტორო უფლებებით 1/1996 წლის 12 აპრილს გამოქვეყნებული ძალაში არსებული კანონის მუხლით ინტელექტუალურ საკუთრებაზე.ეს უფლებები
BRANDSONLINESHOP-ის მფლობელთა ექსკლუზიურ უფლებას წარმოადგენს და მათი თანხმობის გარეშე უფლება არ გაქვთ გამოიყენოთ პირადი მიზნებისათვის, რადგან კანონით დაცულია ინტელექტუალური საკუთრება.განახლებაBRANDSONLINESHOP უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს შეცვალოს არსებული პირობები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ეს ცვლილებები გამოქვეყნდება ჩვენს ვეპ გვერდზე, რათა მომხმარებელს ქონდეს საშუალება გაეცნოს ახალ პირობებს. ახალი პირობები ძალაში შედის საიტზე გამოქვეყნების მომენტიდან.გაყიდვები დაშვებულია მხოლოდ 18 წელს მიღწეულ პირებისთვის, კატეგორიულად დაუშვებელია ნებისმიერი ოპერაციის განხორციელება თუ პირი არ აკმაყოფილებს ამ ნორმას.შინაარსიBRANDSONLINESHOP მაქსიმალურად ზრუნავს საიტზე გამოქვეყნებული მასალა იყოს გამართული და შეცდომების გარეშე, თუმცა პასუხისმგებლობას იხსნის იმ შეცდომების გაპარვის შემთხვევაში რომლებიც შესაძლოა უნებურად გამოქვეყნებულ იქნას ჩვენს ინტერნეტ გვერდზე.ინტერნეტ ნავიგაცია, წვდომა და უსაფრთხოებასაიტზე წარმოდგენილი ყველა სამარკო ნიშანი, ლოგოტიპი თუ ქრომოგრამა წარმოადგენს
BRANDSONLINESHOP-ის საკუთრებას ან მესამე პირის,საიტთან დაკავშირებულ, მომწოდებელთა პირად საკუთრებას, რომელთა პროდუქტიც წარმოდგენილია ჩვენს საიტზე. კატეგორიულად იკრძალება საიტზე გამოყენებული ნებისმიერი სლოგანის, ლოგოტიპის, სახელისა თუ ნიშნის გამოყენება, სპეციალური ნებართვის გარეშე, რომელიც შეგიძლიათ ითხოვოთ პირადად მფლობელებისგან.იურიდიული აქტიBRANDSONLINESHOP უფლებას იტოვებს სასამართლოში წამოიწყოს დავა იმ მომხმარებელთა წინააღმდეგ ვინც პატივს არ სცემს საიტზე დადგენილ ნორმებს და საფრთხეს უქმნის საიტის ინტელექტუალურ საკუთრებას.საიტზე დადგენილი ვადები და პირობები სრულ შესაბამისობაშია ესპანეთის კანონმდებლობასთან.

Settings

Share

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in